DON’T STRESS ABOUT THE PRICE – R100 OFF

DON’T STRESS ABOUT THE PRICE – R100 OFF

USE SUPER B

  1. Inceda kakhulu ngok’wehlisa istress nomcindezelo
  2. Igcwele ivitamin B encedisa ukuvikela imizwa zomzimba
  3. Iqeda umkhathalo
  4. Ivikela umzimba ekuncoleni komhlaba nentuthu yogwayi
  5. Ayibizi kakhulu

RETHINK. REVITE.

SHOP NOW
Dischem - SUPER B LANDING

Available in all Dischem stores nationwide

Super B Pack Shot - SUPER B LANDING

Super B Pack Shot - SUPER B LANDING

© REVITE.
ALL RIGHTS RESERVED

+27 11 457 3900

lauren@revite.co.za

Pharmamark (Pty) Ltd
Cnr Jersey & Angus Crescent,
Longmeadow East,
Longmeadow Busines Estate,
Edenvale, South Africa